Inzicht biedt uitzicht

Gepubliceerd op 11 september 2019 om 13:42
Inzicht biedt uitzicht, als je partner autisme heeft

Weten wat autisme is en wat het met iemand kan doen, geeft nieuwe invalshoeken en mogelijkheden. Inzicht in autisme en in jezelf geeft uitzicht op een betere relatie.

Op internet lees ik regelmatig mensen die graag verder willen met de partner, maar geen uitweg meer zien. Mensen die van elkaar houden en waarbij het toch samen niet lijkt te lukken. Als je partner autisme heeft, is dat vaak erg ingrijpend. Voor iedereen in het gezin, dus ook voor hem of haar zelf. Waar ik het vermogen heb dingen met woorden te uiten, heeft mijn man met autisme dat vermogen vaak niet. Of na heel veel bedenktijd. Soms zelfs pas dagen later. Zit ik hem op de huid door nú een reactie te willen, dan wordt dat niks. Beter dus om hem de tijd te geven, want dat is uiteindelijk constructiever dan nú willen doorduwen.

Sowieso zit er een groot verschil tussen hoe mannen denken en reageren en hoe vrouwen dat doen. Veel dingen zijn ook gewoon man-eigen of vrouw-eigen en staan los van autisme. Mensen zijn soms sneller geneigd om alles op autisme af te schuiven als er eenmaal een diagnose is. Dat is mijns inziens vaak onterecht. Probeer om achter het autisme ook de mens te blijven zien. Karakter en opvoeding, én hoe wijzelf ermee omgaan, maakt onze partner tot onze unieke partner. Vooral dat laatste, hoe wij er zelf mee omgaan, draagt veel bij aan de relatie en of het wel of niet lukt. 

Voor mij werkt het daarnaast heel verhelderend om ook mijn eigen aandeel te kunnen zien, dat geeft zoveel nieuwe inzichten en ingangen in de relatie. Hiermee wil ik ook geenszins alle problemen wegwuiven waar velen van ons tegen aanlopen. Ik herken veel van de problemen waarover mensen op internet schrijven. Het autisme in ons gezin is ook zwaar, ik weet en voel vaak echt wat men bedoelt...

Als je je goed in autisme inleest, je verdiept in wat het met een persoon doet en met een iets opener blik naar autisme kunt leren kijken, kan er heel wat ten positieve veranderen. Ik durf te zeggen dat als ik er niet op een andere manier naar had leren kijken, ik niet weet of ik zou staan waar ik nu sta in het leven. Of we nog samen hadden gestaan en of ik überhaupt nog wel ergens had willen staan. Mijn andere manier van leren kijken heeft ons gezin en heeft mij gered. ‘Inzicht biedt uitzicht’ zei iemand eens tegen me. Het is waar! In mijn eigen veranderde mindset ligt denk ik de basis en de kracht dat het eigenlijk best goed gaat in ons gezin met 2 volwassen mannen met autisme. Door mijn veranderde mindset veranderde alles om me heen in kleine stapjes mee een betere kant uit.

Ik hoop hiermee iemand een hart onder de riem te steken en te laten zien dat het ook wél kan lukken. Als je de energie er nog voor hebt, probeer te gaan denken in mogelijkheden. Die zijn er, mits beide partners willen en kunnen investeren in elkaar. Vraag eventueel om hulp als jullie het niet samen redden. Professionele hulp of hulp van andere mensen die in de relatie met autisme te maken hebben. Met andere koppels praten kan heel zinvol zijn. Focus wat meer op de dingen die fijn zijn en goed gaan, en laat de dingen die lastiger zijn af en toe even los. Het geeft ruimte voor verandering...

-Jolanda Hoenjet-de Jong-